Valvatna FUS barnehage

Valvatna FUS barnehage vektlegg sjølvstendiggjering gjennom:

- leik

-sosial læring

-gode naturopplevingar

Me kan tilby:

-kvalifisert og glødande personale

-minibuss som tar oss med til alle dei flotte naturområda rundt oss

-eigen kokk som sikrar eit sunt kosthald

-naturområde som del av uteleikeplassen vår

Kontaktinformasjon: Tlf.53 41 01 80  Mail: dl.valvatna@bhg.no

Besøksadresse: Åsaheio 1, 5412 Stord